Geçici Konkordato Mühletinde Olan İstekli İhale Sözleşmesini İmzalamaya Zorlanamaz
Eylül 18, 2021
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları İçin Belirlenen Kriterleri Sağlamayan İş Deneyim Belgesi Bu Konudaki İhalelerde Sunulamaz
Eylül 21, 2021