Yapım İhalesi – Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı