İhale Üzerinde Kalan Davacının Teklifinin 2531 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinde Belirtilen Yasak Kapsamında Değerlendirilemeyeceği