İhaleye Teklif Sunmamakla Birlikte İhale Dokümanını Satın Alan Ve İhale Konusu Alanda Faaliyette Bulunan Davacı Şirketin İstekli Olabilecekler Arasında Bulunduğu