2531 Sayılı Kanun’un 2. Maddesi Kapsamındaki Yasaklılık Hâli