Birden Fazla Yıla Yayılan İhale Konusu İşlerde Sigorta Bedeli Tüm Yılları Kapsayacak Şekilde Teklif Fiyata Dahil Edilmeli Midir?

İhale Aşamasında Yürürlükten Kalkan Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması Mümkün Değildir
Eylül 30, 2021
Teklifteki Aritmetik Hatanın Binde Birden Az Olması Ve Durumun Teklif Sıralamasını Değiştirmemesi Durumunda Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılamaz
Ekim 2, 2021