Teklifteki Aritmetik Hatanın Binde Birden Az Olması Ve Durumun Teklif Sıralamasını Değiştirmemesi Durumunda Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılamaz

Bütçe Eğitimi
Birden Fazla Yıla Yayılan İhale Konusu İşlerde Sigorta Bedeli Tüm Yılları Kapsayacak Şekilde Teklif Fiyata Dahil Edilmeli Midir?
Ekim 1, 2021
İsteklilerin İhaleye Teklif Vermeleri Faaliyet Alanıyla Sınırlandırılamaz
Ekim 4, 2021