İhale Aşamasında Yürürlükten Kalkan Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması Mümkün Değildir