İsteklinin Teklif Cetvelinde Personel Gideri Olarak Öngördüğü Bedelin İdari Şartname’de Belirtilen Asgari Ücret Tutarının Üzerinde, İlgili Esas Ve Usullerdeki Azami Sınırlamanın Altında Olmasına Karşın Değerlendirme Dışı Bırakılması