Yapım İşi İhalesi – Asfalt Plentinin İl Sınırları İçerisinde Olması Gerektiği