Değerlendirme Dışı Bırakılma – Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi