İhalenin İlk Oturumunda Hazır Bulunanların Önünde İstekliler İle Teklif Fiyatlarının Ve Yaklaşık Maliyet Tutarının Açıklanarak Tutanağa Bağlanması Gerektiği, Bu Aşamada Hiçbir Teklifin Reddine Veya Kabulüne Karar Verilmeyeceği, Teklifi Oluşturan Belgelerin Düzeltilemeyeceği Ve Tamamlanamayacağı