İhale Dokümanında Verilen Analiz Formatına Uygun Analizler Sunulmadığı İddiası