Aşırı Düşük Teklif – Açıklama İstenilmeyen Kalemler İçin Öngörülen Bedel

İhale Dokümanında Verilen Analiz Formatına Uygun Analizler Sunulmadığı İddiası
Mayıs 19, 2021
İsteklilerden “C30/37 Hazır Beton Harcı” Girdisi İle İlgili Olarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Olarak Sadece Satış Tutarı Tespit Tutanağı Ve Tutanağın Düzenlenmesine Esas Olan Faturaların İstenildiği
Mayıs 21, 2021