İhale Dokümanında İhale Konusu İşin Kapsamı, Miktarı, Süresi, Yeri Ve Zamanınn Belirli Olmaması – İdare Mahkemesi Kararı – İhale Danışmanlığı