Yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Bakım – Onarım Yapılması İşi İhalesi – Kalite Ve Standarda İlişkin Olarak Sunulan Belgelerin Mevzuatta Belirlenen Usule Göre Sunulması