Özel sektöre iş deneyim, sözleşmede belirtilen iş yerinde çalışan tam zamanli personelin (varsa) sigorta belgeleri üzerinden tevsik edilmesi gerekmektedir.