Sunulan Analizlerde Öngörülen Birim Fiyatlar Esas Alınarak Hesap Cetvelinin Oluşturulduğundan Listedeki Birim Fiyat Farklılığı Teklifin Esasına Etkili Değildir

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci Maddesinde Yer Alan Düzenlemeleri İdarenin Takdir Ve Sorumluluğundadır
Ağustos 18, 2021
Teklif Dosyası Kapsamında İhale Konusu Üç Bilişim Sistemini Üreten Firmaların Bulunduğu Aktif Listelerin İnternet Sayfası Çıktılarının Sunulmadığı İddiası
Ağustos 20, 2021