Teklif Dosyası Kapsamında İhale Konusu Üç Bilişim Sistemini Üreten Firmaların Bulunduğu Aktif Listelerin İnternet Sayfası Çıktılarının Sunulmadığı İddiası

Sunulan Analizlerde Öngörülen Birim Fiyatlar Esas Alınarak Hesap Cetvelinin Oluşturulduğundan Listedeki Birim Fiyat Farklılığı Teklifin Esasına Etkili Değildir
Ağustos 19, 2021
Analiz Girdisinin İdarece Verilen Analiz Formatına Uygun Olarak Açıklanıp Açıklanmadığı Ve Bu Formatta Belirtilen Teknik Özelliklere Sahip Olup Olmadığının Anlaşılamadığı Durumlarda Fiyat Teklifleri Tutarlı Olamaz
Ağustos 21, 2021