Kamu Görevinden İki Sene Önce Ayrılmış Kişinin İhaleyi Yapan Kurumda İhalenin Yapılması, Denetimi Veya Sözleşme Uygulama Süreçlerindeki Çalışmaların Denetimini Yaptığı Anlaşıldığından, İhale Konusu İşin, Kişinin Ayrıldığı Görev Ve Faaliyet Alanıyla İlgili Olması