Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen Bir İhalede Belirli Sayıda Geçerli Teklif Verilmesine Yönelik Bir Zorunluluğun Bulunmadığı, İhalenin Geçerli Olan Tek Teklif İle Sonuçlandırılmasının Mümkün Olduğu