Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri İçin Ayrı Bir Satır Açılmadığı, Toplam Tatil Günü Sayısının Ve Bugünlerde Çalıştırılması Öngörülen Personel Sayısının Belirlenmediği