İsteklilerin Doküman İndirme İşlemini Aynı Ip Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapması Dışında İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Somut Bilgi Ve Belge Bulunmaması