İş Deneyimini Tevsik Etmek Üzere Sunulan Belgelerin İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Olmayan Kurum Ve Kuruluşa (Özel Sektöre) Bedel İçeren Sözleşmeye Dayalı Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Eden Bir İşe İlişkin Olması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılması