İhale İlanına Yönelik Şikayetin Öğrenilmesinden İtibaren On Gün İçinde Başvurulması Gerekir

Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmamış Olması Nedeniyle Başvurunun Reddi
Haziran 2, 2021
Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili Şeklinde Beyan Edilmesine Rağmen Söz Konusu Bilginin Teyit Edilmesine Dayanak Gösterilen Ticaret Sicili Gazetelerinde Yer Almamasının İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu
Haziran 3, 2021