Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmamış Olması Nedeniyle Başvurunun Reddi

Başvuru Dilekçelerinde Yer Alması Gereken Bilgi Ve Belgelerde Eksiklik Bulunması Ve Başvuru Süresinin Henüz Dolmamış Olması
Haziran 2, 2021
İhale İlanına Yönelik Şikayetin Öğrenilmesinden İtibaren On Gün İçinde Başvurulması Gerekir
Haziran 3, 2021