İddialar Yönünden Yukarıda Yer Verilen Mevzuattaki Düzenlemeler Uyarınca Mahkemece Değerlendirme Yapılacağı Bu Sebeple Davacı Şirketin Söz Konusu İddiası Yönünden Bilimsel Ve Teknik Görüşe Başvurulmasına Gerek Olmadığı