Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmesi Nedeniyle, Yargılama Sonuna Kadar Kanun Kapsamında Yer Alan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılamayacak Durumda Olanların İhaleye Katılması Nedeniyle Davacı Şirket Hakkında 4734 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi, 17. Maddesinin 1. Fıkrasının (E) Bendi Ve 58. Maddesi Uyarınca İhalelere Katılmaktan Yasaklama Yaptırımı Uygulanamayacağı – Danıştay Kararı