İsteklinin T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olması Nedeniyle İdarece Bu Eksikliğin Tamamlatılması Yoluna Gidilmesi Gerekirken Davacı Şirketin Teklifinin Doğrudan Değerlendirme Dışı Bırakılması