Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Belgeler İle Yabancı Ülkelerin Türkiye’deki Temsilcilikleri Tarafından Düzenlenen Belgelerin Tasdik İşleminden, Belgedeki İmzanın Doğruluğunun, Belgeyi İmzalayan Kişinin Hangi Sıfatla İmzaladığının Ve Varsa Üzerindeki Mühür Veya Damganın Aslı İle Aynı Olduğunun Teyidi İşleminin Anlaşılacağı Ve Söz Konusu Teyidin O Ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu Tarafından Veya O Ülkenin Türkiye’deki Temsilciliği İle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tarafından Yapılması Gerektiği