Teknik Şartname düzenlemesinin temin edilmesi gereken donanımların renklerini bilen veya tahmin edebilen kişilere avantaj sağladıgı ve bu avantajın eşitlik ve rekabet ilkelerini ihlal ettiğine ilişkin iddiasının da esastan değerlendirilmesi gerekirken sekil yönünden reddine karar verilmiş olması