Teklif Edilen Bedelde Yazı Ve Rakam Arasında Uyumsuzluk Bulunması