Satış Tutarı Tespit Tutanağı Güncellendiği Halde Eski Tutanak Formatı Üzerinden Açıklama Yapıldığı İddiası

Tespit Tutanaklarında Son Geçici Vergi Beyanname Döneminin Yanlış Gösterildiği İddiası
Kasım 8, 2021
Açıklamalarda Sunulan Miktarlarla İdarenin Yaklaşık Maliyete Esas Aldığı Tutarlar Arasında İşin Teknik Olarak Yapımına Engel Olacak Farklılıklar Bulunduğu İddiası
Kasım 10, 2021