Açıklamalarda Sunulan Miktarlarla İdarenin Yaklaşık Maliyete Esas Aldığı Tutarlar Arasında İşin Teknik Olarak Yapımına Engel Olacak Farklılıklar Bulunduğu İddiası

Satış Tutarı Tespit Tutanağı Güncellendiği Halde Eski Tutanak Formatı Üzerinden Açıklama Yapıldığı İddiası
Kasım 9, 2021
Satış Tutarı Tespit Tutanakları ile Maliyet Tespit Tutanağında Yer Alan Geçici Vergi Beyanname Dönemlerinin Son veya Bir Önceki Geçici Vergi Beyanname Dönemleri İçerisinde Olması Gerekir
Kasım 11, 2021