PCR İhalesi – Personele Yönelik Yeterlik Kriteri Kapsamında Belge Sunulması Yönünde Düzenleme Yapılmadığı