MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularında Başvurunun Sebepleri ve Dayandığı Deliller Açıkça Belirtilmelidir Aksi Takdirde İddialar Geçersiz Sayılır
Kasım 24, 2021
Hizmet Alım İhalelerinde Teklif Ekinde Ticaret Sicil Gazetesi Sunulması Zorunluluğu Bulunmamaktadır
Aralık 2, 2021