Kurulun Başvuru Dışındaki Konuları Re’sen İncelemesi