Yüklenicinin İşi Süresinde Bitirmemesi Nedeniyle Gecikmeli Olarak Çalıştırıldığı 106 Günlük Gecikme İçin İdarece Sözleşme Bedelinin On Binde Üçü Oranında Gecikme Cezası Uygulanmış Olması Ve Bu Cezanın Yükleniciye Yapılan Hakediş Ödemelerinden Kesilmiş Olması

Kurulun Başvuru Dışındaki Konuları Re’sen İncelemesi
Şubat 26, 2021
Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen ÜTS Bayilik Kayıtlarının İstekliler Tarafından Teklif Dosyasında Sunulması Zorunluluğu
Mart 4, 2021