İhaleye İş Ortaklığı Olarak Katılım Durumunda Belgelerin Bütün Ortaklar Tarafından Ayrı Ayrı Sunulması Gerekmektedir