İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin TS13075 Belgesini Teklif Kapsamında Sunmadığı İddiası

Yaklaşık Maliyet Hesaplamalarında Eksiklik ve Hatalar Bulunduğu İddiası
Ekim 28, 2021
İhaleye İş Ortaklığı Olarak Katılım Durumunda Belgelerin Bütün Ortaklar Tarafından Ayrı Ayrı Sunulması Gerekmektedir
Kasım 1, 2021