İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgelerin ve Beyanlarının İdari Şartnameye Uygun Olmadığı İddiası

Satış Tutarı Tespit Tutanakları ile Maliyet Tespit Tutanağında Yer Alan Geçici Vergi Beyanname Dönemlerinin Son veya Bir Önceki Geçici Vergi Beyanname Dönemleri İçerisinde Olması Gerekir
Kasım 11, 2021
Elektronik Ortamda Sunulan Teminat Mektubunda Hazcedilemez İbaresi Bulunması Gerekli Değildir
Kasım 13, 2021