Satış Tutarı Tespit Tutanakları ile Maliyet Tespit Tutanağında Yer Alan Geçici Vergi Beyanname Dönemlerinin Son veya Bir Önceki Geçici Vergi Beyanname Dönemleri İçerisinde Olması Gerekir

Açıklamalarda Sunulan Miktarlarla İdarenin Yaklaşık Maliyete Esas Aldığı Tutarlar Arasında İşin Teknik Olarak Yapımına Engel Olacak Farklılıklar Bulunduğu İddiası
Kasım 10, 2021
İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgelerin ve Beyanlarının İdari Şartnameye Uygun Olmadığı İddiası
Kasım 13, 2021