ISO ve CE Belgelerinin Noter Onaylı Tercümesi ve Apostil Şerhi Olmadan Sunulduğu İçin Uygun Olmadığı İddiası