İşin Görüleceği Yerde Kurulacak Olan Beton Santraline İlişkin Maliyet Giderlerinin Ayrıca Açıklanmasının Gerekmediği