İhaleyi Yapan İdarece İşçilik Hesaplama Modülü Kullanılarak Asgari İşçilik Maliyetinin Belirlenmesi Durumunda İsteklinin De Aynı Şekilde Açıklayabileceği