İhalenin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bir Hizmet Alımı Olduğu Durumda Giderlerin %4 Sözleşme Genel Ve Giderleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği