Teklif Edilen Araçların Teknik Şartnameye Uygunluğunun Denetimi İhale Aşamasında Değil Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Gerçekleştirilir

Teknik Şartnamede Yemeklerin Malzeme Miktarlarını Gösteren Listede Gramajların Ayrı Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller
Eylül 25, 2021
Şartnameye Göre Birer Takım Numune Kurulması Gerekirken İsteklilerden Birine İki Takım Kurma Hakkı Verilmesi Eşitlik İlkesine Aykırıdır
Eylül 28, 2021