Teknik Şartnamede Yemeklerin Malzeme Miktarlarını Gösteren Listede Gramajların Ayrı Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Pazarlık Usulü İhalesinde İhale Dokümanının İsteklinin Erişimine Sunulmadığı ve Dolayısıyla İstekli Sıfatını Kazanamadığından Başvuru Ehliyeti Bulunmamaktadır
Eylül 24, 2021
Teklif Edilen Araçların Teknik Şartnameye Uygunluğunun Denetimi İhale Aşamasında Değil Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Gerçekleştirilir
Eylül 27, 2021