İdarenin Teknik Ölçütlerin Verimliğini Ve Fonksiyonelliğini Dikkate Almak Kaydıyla İhtiyaç Duyulan Mal Ve Hizmetlerin Vasfını Belirleme Konusundaki Takdir Yetkisi Kapsamında Bulunduğu