Geçici Kabul Sonrası Meydana Gelen Deprem Hasarının Taraflardan Hangisince Karşılanacağı